Xinecolóxica citologia


O carcinoma escamoso invasor de cérvix está precedido por cambios precancerosos do epitelio. Os que se poden identificar citoloxicamente. As células anormales exfoliadas do cérvix úsanse para a detección de cambios preneoplásicos intraepiteliales. O éxito no tratamento de estas lesións fan que sexa ideal para o despistaxe da poboación.