Uroloxía

  • Células superficiais multinucleadas. Papanicolaou
    Células superficiais multinucleadas. Papanicolaou

La citoloxía de orina utilizase para a deteccion dos tumores do tracto urinario. Os pacientes sintomáticos, xeralmente hematuria ou aqueles que presentan risco de padecer cancro de vexiga son candidatos para o estudo citolóxico de orina. Os tumores uroteliais poden tener orixe en cualquera parte do urotelio pero la maioría suceden na vexiga urinaria. Arredor do 70% dos tumores de vexiga son superficiais ou minimamente invasivos e teoricamente curables, do 50 ó 70 % destes pacientes van ter recurrencias ou novos tumores, por encima dun tercio deels de máis alto grao ou estadío. O 30 % restante preséntase inicialmente con invasión do musculo ou metastase.
Incluso máis importante que a detección dod tumores de vexiga é o seguimento destes pacientes despois do tratamiento (resección transuretral ,instalación de citostaticos ou radiacións). A citoloxía xoga un papel moi importante no manexo destes pacientes. A recurrencia do tumor case sempre se pon de manifiesto polas células exfoliadas incluso antes de que se aprecie por citoscopia.