Esofaxitis micótica

  • Enredado de hifas de Cándida sobre unha placa de células escamosas. Entre as hifas pódese apreciar esporas. Tinción de Papanicolaou
    Enredado de hifas de Cándida sobre unha placa de células escamosas. Entre as hifas pódese apreciar esporas. Tinción de Papanicolaou

As infeccions por fungos en pacientes debilitados ou inmunodeprimidos ou con terapias de amplo espectro antimicrobiano son frecuentes.
As especies de Cándida Albicans son os fungos patóxenos máis común.
A Cándida Albicans é a causa máis frecuente de esofaxitis por fungos. Ésta produce típicamente unha seudomembrana que cubre e se adhire á mucosa esofáxica.
As seudohifas e as esporas son un hachazo frecuente nos cepillados esofáxicos por esofaxitis micóticos.
As imaxes corresponden ó cepillado esofxico dun varón de 43 anos con lesions no esófago.