Casos

CARCINOMA PAPILAR DE TIROIDES
CARCINOMA PAPILAR DE TIROIDES
A punción aspiración con agulla fina (PAAF) é un método simple rápido e barato para tomar mostras de masas superficiais.
ADENOCARCINOMA DE ESTOMAGO METASTASICO EN LIQUIDO PLEURAL
ADENOCARCINOMA DE ESTOMAGO METASTASICO EN LIQUIDO PLEURAL
O exame citolóxico do líquido obtido das cavidades serosas é unha das prácticas máis habituais na citopatoloxía.
DERRAME PLEURAL NUN DOENTE CON LINFOMA
DERRAME PLEURAL NUN DOENTE CON LINFOMA
Os derrames cavitarios son unha complicación frecuente dos linfomas. Aínda que a frecuencia do derrame pleural está entre o 20 e o 30% nos linfomas Hodgkin e non-Hodgkin os derrames peritoneais e pericárdicos son infrecuentes.
A CITOLOXIA POR PUNCIÓN CON AGUYA FINA NUN CASO DE ADENOMA PLEOMOFO DA PARÓTIDA
A CITOLOXIA POR PUNCIÓN CON AGUYA FINA NUN CASO DE ADENOMA PLEOMOFO DA PARÓTIDA
A incidencia das neoplasias nas glándulas salivais só é do 2 por 100.000 da poboación, e dende a introducción da punción aspiración con agulla fina (PAAF) proporcionou un intrigante branco.
METÁSTASIS DE CARCINOMA ESCAMOSO BEN DIFERENCIADO QUERATINIZANTE EN GANGLIO LINFÁTICO
METÁSTASIS DE CARCINOMA ESCAMOSO BEN DIFERENCIADO QUERATINIZANTE EN GANGLIO LINFÁTICO
As metastases de cancro nos ganglios linfáticos é causa máis común de agrandamento deles incluso máis frecuentes que os linfomas especialmente en doentes de máis de 50 años.
CARCINOMA METASTÁSICO DE PRÓSTATA
CARCINOMA METASTÁSICO DE PRÓSTATA
Carcinoma metastásico de próstata
ASPERGILOSIS PULMONAR
ASPERGILOSIS PULMONAR
Os fungos do xénero Aspergillus teñen unha ampla distribución no mundo e están presentes no chan e na atmosfera, hai ó redor de 600 especies pero máis de 10 son patóxenas para os humáns
ESOFAXITIS MICÓTICA
ESOFAXITIS MICÓTICA
As infeccions por fungos en pacientes debilitados ou inmunodeprimidos ou con terapias de amplo espectro antimicrobiano son frecuentes.
UROLOXÍA
UROLOXÍA
La citoloxía de orina utilizase para a deteccion dos tumores do tracto urinario.
CARCINOMA ANAPLÁSICO DE PEQUENAS CÉLULAS
CARCINOMA ANAPLÁSICO DE PEQUENAS CÉLULAS
Este grupo de carcinomas de pulmón son dos máis agresivos, medra rapidamente, disemínase amplamente e ten peor pronóstico.
XINECOLÓXICA CITOLOGIA
XINECOLÓXICA CITOLOGIA
O carcinoma escamoso invasor de cérvix está precedido por cambios precancerosos do epitelio.
ADENOCARCINOMA DO PULMÓN
ADENOCARCINOMA DO PULMÓN
O adenocarcinoma histolóxicamente caracterízase pola formación de acinos ou papilas ou pola secreción de moco.
POROCARCINOMA
POROCARCINOMA
O porocarcinoma foi descrita por primeira vez por Pinkus en 1963.