Aviso Legal

Aviso legal https://www.garciaureta.com dominio correspondente a Ernesto Garcia Ureta co número 16776759F NIF, residente en C / Enrique Dequidt, 12 – 1º Izda. 15005 A Coruña (A CORUÑA).

Condicións xerais de uso do sitio web
ERNESTO GARCÍA Ureta informa que o acceso e uso da páxina www.garciaureta.com e todos os URLs, subdominios e directorios baixo el, e os servizos ou contidos a través deste sitio web pode ser obtido, son suxeitos aos termos recollidos e detallados neste Aviso Legal, sen prexuízo de que o acceso a calquera destes servizos ou contidos pode esixir a aceptación dalgunhas condicións xerais, particulares ou adicionais.
Polo tanto, se as consideracións detalladas neste Aviso Legal non son o seu cumprimento, non use este sitio web, como calquera uso que se faga dela ou os servizos e contidos incluídos nel, implicará a aceptación dos termos requisitos legais incluídos no texto deste Aviso Legal.
Debido á natureza de Internet, dada a posibilidade de que podes acceder a esta páxina desde calquera lugar do mundo, contidos e servizos que xeralmente ofrece ERNESTO GARCÍA Ureta están destinadas a clientes que se desprazan en calquera país. Non obstante o anterior, ao solicitar a contratación de todos os servizos e contidos ofrecidos, Ernesto GARCÍA Ureta resérvase o dereito de rexeitar a prestación de servizos ou entrega de contido en casos que considere adecuadas.
ERNESTO GARCÍA URETA resérvase o dereito de realizar cambios no sitio web sen previo aviso, a fin de actualizar, corrixir, modificar, engadir, cancelar ou eliminar os contidos ou o deseño do sitio web. Os servizos e os contidos da web están suxeitos a actualizacións periódicas e unha vez que a actualización da información non é inmediata, suxerímoslle que sempre verifique a validez e exactitude da información, servizos e contidos recollidos aquí.
Os termos e condicións de uso establecidos neste Aviso Legal poden cambiar, polo que recomendamos que revise estes termos cando volva visitar o sitio web ou solicite un novo servizo. Así mesmo, este Aviso Legal enténdese sen prexuízo das outras Condicións Xerais e, en particular, que regulan o acceso a bens e servizos específicos na web.

Propiedade intelectual e dereitos de propiedade industrial
Tanto o deseño deste sitio web, os seus códigos fonte, logotipos, imaxes, melodías, marcas comerciais e outros signos distintivos que aparecen pertencen aos seus respectivos autores e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial. Así como o contido académico que se publica aquí.
O seu uso, reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra acción semellante está totalmente prohibida salvo autorización expresa por escrito do seu creador ou propietario dos dereitos.
En calquera caso, ERNESTO GARCÍA URETA declara o seu respecto aos dereitos de propiedade intelectual e industrial de terceiros; Polo tanto, se vostede considera que esta web pode estar violando os seus dereitos, póñase en contacto con Ernesto GARCÍA Ureta enche o formulario premendo aquí .

Ligazóns ou hipervínculos
A partir deste sitio web, ERNESTO GARCÍA URETA ofrece ou pode proporcionar acceso a outras páxinas web que considere interesantes para ti. O propósito destes enlaces é simplemente facilitar a procura de recursos que che poidan interesar en Internet. Con todo, estas páxinas non pertencen a ERNESTO GARCÍA Ureta, nin fai unha revisión do seu contido, polo tanto, non pode ser responsable por eles, o funcionamento do sitio web vinculado ou por calquera danos que poidan resultar do acceso ou uso de o mesmo Ademais, Ernesto Garcia Ureta mostra respecte plenamente os dereitos de propiedade intelectual que se aplican ou soliciten a terceiros, nas páxinas web que se refiren estes enlaces. Polo tanto, se considerar que o establecemento destes enlaces pode estar violando os seus dereitos, póñase en contacto con Ernesto GARCÍA Ureta cubrir o formulario por
faga clic aquí.
En xeral, a ligazón de páxinas web ou enderezos de correo electrónico á web está autorizada, salvo nos casos en que ERNESTO GARCÍA URETA declare expresamente o contrario. Ademais, e en calquera caso a comprender aplicar esta autorización xeral, estas conexións deben respectar, necesariamente, a seguinte condición: establecemento da ligazón non vai, por si só, calquera acordo, contrato, patrocinio ou recomendación por Ernesto GARCIA URETA da páxina que fai o enlace.
Non obstante o anterior, en calquera momento ERNESTO GARCIA Ureta pode retirar a autorización mencionada no parágrafo anterior, sen dar ningunha razón. Neste caso, a páxina que está a conexión debe proceder á retirada inmediata, logo que reciba a notificación da revogación da autorización por ERNESTO GARCÍA Ureta.

Privacidade
Este sitio está empenhada en conformidade coa Lei 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos Persoais (LOPD) e os seus regulamentos de desenvolvemento, o Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro (RDLOPD) eo Regulamento de protección de datos RDG Europea UE 679/2016 entrou en vigor o 25 de maio de 2018 a través do mantemento dunha política de privacidade dos datos persoais no uso deles ERNESTO GARCÍA URETA.

Responsabilidades do usuario
O usuario acepta utilizar os servizos da web de acordo cos termos expresados ​​neste Aviso Legal, sendo responsable do seu uso correcto.
Membro actuando contra a imaxe, bo nome ou reputación de Ernesto GARCIA Ureta e que usan proxectos ilegais ou fraudulentas, logotipos ou contido web e / ou violar calquera forma os dereitos de propiedade intelectual e industrial de web ou os contidos e servizos destes, será responsable de ERNESTO GARCÍA URETA da súa actuación.

Responsabilidades de ERNESTO GARCÍA URETA

Uso incorrecto:
ERNESTO GARCÍA Ureta creou o sitio para promocionar os seus produtos e / ou servizos, pero non pode controlar o seu uso con excepción do disposto no presente Aviso Legal, Polo tanto, o acceso e uso correcto da información contida no sitio web son de responsabilidade de realizar estas accións, non sendo responsable ERNESTO GARCÍA Ureta por uso indebido, ilegal ou neglixente dos mesmos, poden ser feitas polo usuario.

Contido:
ERNESTO GARCÍA Ureta ofrece todo o contido do seu sitio web, baixo certas condicións, de boa fe, e esforzo na medida do posible, de xeito que xa son actualizados e actual; con todo, ERNESTO GARCÍA URETA non pode asumir ningunha responsabilidade sobre o uso ou acceso feito por usuarios fóra do alcance do sitio web, cuxa responsabilidade final recaerá no usuario. ERNESTO GARCÍA Ureta tampouco pode controlar o contido non foi feita por el ou por terceiros cumprimento dos seus deberes para que non responderá en ningún caso de dano, e contido técnico indisponibilidade que pode ser causada por tales terceiros.

Virus:
ERNESTO GARCÍA Ureta comprométese a aplicar, na medida do posible, apropiado á súa disposición para intentar garantir ao usuario a ausencia de virus, gusanos, cabalos de Troia, spam, etc … en súas medidas web. Con todo, estas medidas non son 100% a proba de fallos e, polo tanto, Ernesto Garcia Ureta non pode garantir totalmente a ausencia de tales elementos indesexables. En consecuencia, ERNESTO GARCÍA Ureta non será responsable de calquera dano que poidan producir ao usuario.

Fallos tecnolóxicos:
ERNESTO GARCÍA Ureta poñer os medios necesarios á súa disposición para a continuidade deste sitio web e facer os seus mellores esforzos para ser ininterrompido, pero non pode garantir a ausencia de fracaso tecnolóxico ou a dispoñibilidade permanente do sitio web e servizos nel contida, polo tanto, non se responsabilizará por calquera dano que poden ser xerados pola falta de dispoñibilidade e os fallos de acceso provocadas por desconexións, fallos, interrupcións ou sobrecargas de rede non son atribuíveis a ERNESTO GARCÍA URETA.

As partes interesadas que prestan os seus datos a través da web
De conformidade coa Lei Orgánica de Protección de Datos Persoais (LOPD e RDLOPD.), Eo regulamento europeo RDG Protección de Datos da UE 679/2016 entrou en vigor o 25 de maio de 2018), informamos que os seus datos persoais , obtido a través da web, a través de formularios ou enlaces de correo serán tratados, para efectos de: conexións de xestión, contactos e accións de comunicación comercial, que poden ser acomodados nos arquivos correspondentes.
Finalmente, informamos que os seus datos serán preservados nos arquivos da nosa empresa, a fin de mantelo informado (sobre os servizos e produtos que poidan ser de interese) por correo, por teléfono ou por calquera outro medio electrónico que nos ten facilitou
Para exercer os dereitos, como o titular dos seus datos persoais en virtude da Lei vai, de acceso, rectificación, cancelación e oposición, póñase en contacto por escrito, debidamente atribuíndolle lle fotocopia do DNI ERNESTO GARCIA Ureta, indicando a referencia “Protección de Datos”, no seguinte enderezo: C / Enrique Dequidt, 12-1 izda. 15005 A Coruña (A CORUÑA).